AIDA SHINSUKE

Giám đốc

2002Tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Hệ thống Hàng hải, Đại học Osaka
2002Gia nhập IBM Japan.
Trong năm đầu tiên gia nhập công ty, ông nhận được giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất trong quá trình đào tạo trong khoảng 1000 nhân viên mới, bao gồm các công ty thành viên.

Sau đó, ông tham gia chủ yếu vào việc phát triển và vận hành hệ thống kênh tài chính.

Trong một dự án xây dựng e-bank cho ngân hàng lớn, với vai trò Leader project/ Lead architecture, ông xây dựng hệ thống ngân hàng, dẫn dắt trên dưới 200 member bao gồm cả offshore (Thượng Hải).

Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm với vai trò dẫn dắt (lead) nhiều dự án khác như xây dựng hệ thống kênh kế toán của các ngân hàng khu vực, phát triển gói S / W tài chính, ngân hàng ủy thác, công ty thẻ, v.v.
2017Gia nhập công ty Nihon Genki Investment (Nhật Bản)
Với kinh nghiệm phát triển hệ thống tài chính, ông xây dựng nền tảng gây quỹ cộng đồng (Cloud funding platform) tại Việt Nam.
2018Thành lập「Genki System Corporation」,「Shin Genki Co., Ltd」