ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Team Business Operations

"Chúng mình có một mục tiêu dễ thương nhưng không dễ làm là tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ, hiệu quả và đầy sức sống cho các Genkier. Có thể đồng hành, lắng nghe, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cũng như giúp các Genkiers cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều mà team mình đang cố gắng thực hiện mỗi ngày."

Đội ngũ SES

Đội ngũ SES gồm những thành viên chiến binh, chinh phục tất cả những dự án outsource của Genki.

Đội ngũ phát triển sản phẩm

Đội ngũ phát triển sản phẩm bao gồm những thành viên trẻ, năng động, luôn học hỏi, trau dồi tính sáng tạo để mang sản phẩm ra thị trường.