HỌC HỎI VÀ CHIA SẺ

Tư duy phản biện là gì?

Nếu bạn được yêu cầu tạo một tính năng đăng nhập yêu cầu người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu, bạn sẽ thực hiện những bước nào để thực hiện nhiệm vụ này?

Vấn đề giao tiếp hiệu quả

Những gì bật lên trong tâm trí của bạn khi chúng tôi đề cập đến "vấn đề trong giao tiếp”?

Tổng quan về Ownership (Tinh thần làm chủ) và tác động của nó tới sự nghiệp của bạn

Ownership (Tinh thần làm chủ) là gì? Nó có thực sự quan trọng trong sự nghiệp của bạn không?

Hiệu ứng mỏ neo

Có thể bạn đã nghe nhiều về bias nhưng bạn có thực sự hiểu rõ về Anchoring-bias chưa?

Xu hướng nhận thức

Bạn có nhận diện ra được các dạng bias mà mình sẽ gặp phải? Làm sao để chúng ta không bị những bias đó ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta?

Giải thích mọi thứ tốt hơn

Cuộc nói chuyện giữa bạn và người nghe có thực sự diễn ra thuận lợi hay không? Cách giải thích vấn đề quan trọng như thế nào trong giao tiếp?

Mối quan hệ giữa các cá nhân

Bạn có nghĩ rằng các mối quan hệ xã hội rất quan trọng trong công việc và đời sống không? Chúng ta làm gì để cải thiện các mối quan hệ ngày càng tốt hơn?