LƯU HOÀN KIM

Quản lý dự án

Tôi là một chuyên gia CNTT dày dặn kinh nghiệm với hơn 12 năm kinh nghiệm, trong đó có 11 năm tận tâm phục vụ thị trường Nhật Bản. Hành trình của tôi đã chứng kiến tôi phát triển từ một người lãnh đạo dự án trong hơn 7 năm thành người quản lý dự án trong hơn 3 năm. Quá trình này đã trang bị cho tôi sự hiểu biết sâu sắc về kỳ vọng của khách hàng và chìa khóa thành công của dự án. Trong số những thành tựu đáng chú ý của tôi là việc lãnh đạo một số dự án nổi bật:
1. Dự án Starboard: Sử dụng Phần mềm StarBoard để nâng cao hiệu quả giao tiếp trong môi trường giáo dục và kinh doanh thông qua bảng trắng tương tác.
2. Hệ thống trao đổi thông tin bí mật: Nền tảng an toàn để chuyển các tài liệu nhạy cảm trong nhóm công ty, kết nối với Restful Web Service của khách hàng.
3. Hệ thống dịch vụ ứng dụng điện tử: Dự án này liên quan đến việc tạo các ứng dụng liên kết với Restful Web Services để xử lý tài liệu với hệ thống Chính phủ điện tử.
4. Engauge: Phát triển nền tảng web kết nối xã hội giống như Facebook.
5. InSiteV4: Tạo ứng dụng web để tạo trang SharePoint.
6. Intellireport: Một hệ thống kiểm tra, trích xuất nhật ký GraphAPI và tạo báo cáo, tận dụng Dịch vụ & Nền tảng Điện toán Đám mây Microsoft Azure.
7. Dự án Quản lý khách sạn thông minh: Hệ thống quản lý khách sạn tiên phong tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt để nhận phòng không chạm và thao tác khóa thông minh.
Với kinh nghiệm dày dặn của mình, tôi tự tin mang lại những trải nghiệm và giá trị đặc biệt cho các đối tác của mình.