Bui Thi Thu Thao

Bui Thi Thu Thao

Internal Coach

Hành trình của tôi bắt đầu với vai trò tư vấn kinh doanh tại một công ty CNTT chuyên phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản. Trong suốt 1,5 năm làm việc ở bộ phận bán hàng, tôi đã hiểu sâu sắc về văn hóa kinh doanh, phong cách làm việc, cách giao tiếp, kỳ vọng và tâm lý của khách hàng Nhật Bản.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy thiếu chuyên môn kỹ thuật trong phát triển phần mềm, điều này thúc đẩy tôi theo đuổi kiến ​​thức sâu hơn trong lĩnh vực này. Điều này đã khiến tôi tham gia Genki System từ năm 2017 với tư cách là người giao tiếp CNTT. Trong 5 năm qua, tôi đã may mắn được trải nghiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau đã giúp tôi trở thành một chuyên gia PMO toàn diện.
Trách nhiệm của tôi đã mở rộng ra ngoài việc phiên dịch và dịch thuật để bao gồm sự hiểu biết toàn diện về quy trình kinh doanh, đề xuất các tính năng cho khách hàng, tạo ra các trường hợp sử dụng và câu chuyện của người dùng, giải thích các chức năng cho các thành viên trong nhóm, tạo ra các trường hợp kiểm thử, tiến hành thử nghiệm khỉ và đóng vai trò là người liên lạc với bên thứ ba. -các nhà cung cấp dịch vụ bên tại Nhật Bản (ví dụ: quét lỗ hổng bảo mật, eKYC, lưu trữ số của tôi,...).
Tôi đã có vinh dự được làm việc trong các dự án đa dạng tại Genki, bao gồm NGI, SHS, 7AS, G-concept, LRM và Datamix. Những kinh nghiệm này đã làm phong phú thêm kiến ​​thức kỹ thuật, kỹ năng quản lý dự án và khả năng giao tiếp đa văn hóa của tôi.
Từ năm 2013 tôi đã biết đến 1on1 của Aida san. Tôi đã dành 4 tháng GAP để nghiên cứu và tìm hiểu về huấn luyện. Sau đó tôi mang nó trở lại Genki, mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất của việc huấn luyện vào văn hóa công ty, giúp các thành viên trong công ty, đặc biệt là lãnh đạo, hiểu được giá trị và bản sắc của chính mình, từ đó giải tỏa những mối quan tâm của họ, để họ có thể nhìn thấy được giá trị và bản sắc của chính mình. năng lực của bản thân, tự tin hơn, hạnh phúc hơn, làm việc hiệu quả hơn, phát huy tối đa năng lực và sức sáng tạo của mỗi cá nhân.

Chứng chỉ của tôi: