Quản lý kỹ thuật

Tôi là Tâm, tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thông tin chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Hành trình chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của tôi bắt đầu tại FPT Software, nơi tôi đóng góp cho dự án Danh mục dịch vụ. Bằng cách sử dụng Java và JavaScript, tôi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển API cho kho lưu trữ trung tâm.
Tại Genki System, tôi đã tham gia vào một số dự án. Đối với NGI, tôi đã phát triển các tính năng chính như chức năng gửi tiền và tải lên tài liệu cá nhân bằng cách sử dụng Java, JavaScript và Vue.js. Trong dự án Vector, tôi tập trung vào việc tạo SQL và quản lý session. Vai trò chính tiếp theo của tôi là trong dự án Whiteboard, nơi tôi mở rộng các kỹ năng của mình sang Golang và Python, làm việc về thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo đối tượng Canvas và tích hợp thanh toán.
Tiến tới vai trò lãnh đạo, tôi đã lãnh đạo dự án Contacts, tập trung vào thiết kế hệ thống và triển khai trên Máy chủ Firebase. Trong Online Medic, tôi đã phát triển chức năng đăng ký bệnh nhân và gọi video, cùng với hệ thống thanh toán, triển khai trên AWS Server.
Với tư cách là Trưởng nhóm kỹ thuật trong dự án ISSO, tôi đã quản lý việc triển khai AWS Serverless và xử lý mã hóa cho Backend, Frontend và DevOps. Hiện tại, tôi lãnh đạo dự án Essential Workware, chịu trách nhiệm quản lý dự án tổng thể, thiết kế, xử lý tính năng phức tạp, đào tạo thành viên và triển khai DevOps bằng các công cụ GCP.
Sự nghiệp của tôi được đánh dấu bằng sự phát triển không ngừng về công nghệ và khả năng lãnh đạo, luôn hướng tới sự xuất sắc về năng suất, chất lượng và sự hài lòng của nhóm.