NGUYỄN ĐÔNG THỨC

Nhân viên quản lý kỹ thuật

Tôi tên Thức, tôi có 9 năm kinh nghiệm lập trình. Hiện đang giữ vai trò Trưởng nhóm công nghệ tại Genki System, tôi có bộ kỹ năng linh hoạt bao gồm Frontend, Backend và DevOps. Hành trình trong lĩnh vực lập trình đã trang bị cho tôi sự hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh khác nhau của phát triển phần mềm. Tôi đam mê tận dụng chuyên môn của mình để đóng góp cho các dự án sáng tạo và có tác động.